Skip to main content

Bandenmagazijnen – elke band telt

HET RISICO

Bandenmagazijnen

Veranderde logistiek bij bandenfabrikanten, het ontstaan van grote online-handelaars en reductie van de opslagruimte bij werkplaatsen in industriële centers leiden tot het ontstaan van grotere bandenmagazijnen buiten de steden. Daarmee zijn grote investeringen in gebouwen en opslagtechniek verbonden. Daarbovenop komen ook de waarden van de opgeslagen banden en velgen. Voor uw onderneming betekent een schade dan kosten voor reparatie en nieuwe aankoop. Maar ook een verstoring van de bedrijfsvoering, die bijkomende kosten met zich meebrengt.

Keer op keer komt het tot branden. Door de hoge brandlast in relatie met de opslagwijze (opslag in hoge rekken, visgraatopslag, blokopslag) ontstaan al snel grote branden die moeilijk te blussen zijn. Wanneer bijkomende risicofactoren zoals gebrekkig onderhoud en onvoldoende schadepreventie ook aan de orde zijn, stijgt het totale schaderisico immens. Brandstichting en inbraak met diefstal zijn nog andere gevarenbronnen die niet onderschat mogen worden.

 • Risico van schade door leidingwater tijdens de wintermaanden
 • Concentratie van hoge waarden
 • Totaal schaderisico

Politie: 112 Brandweer: 112 Hübener: +49 (0)40 226 31 78-0

Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Hübener: +49 (0)40 226 31 78-0

Bandenmagazijnen

Overzicht van verzekeringsdekkingen

Ons doel is om u met onze onbevooroordeelde en open blik op het risico een voor het risico adequate oplossing te bieden. De verzekeringsdekking bij Hübener Versicherungs AG kan daarom per onderdeel opgebouwd worden. Zo kunt u bij ons kiezen welke zaken verzekerd moeten worden:

 • Gebouwen
 • Bedrijfsinrichting, voorraden
 • Cash geld en waardepapieren
 • Elektronica
 • Bedrijfsonderbreking

Bovendien kunnen de te verzekeren risico’s modulair gekozen worden:

 • Brand
 • Leidingwater
 • Sprinklerinstallatie
 • Inbraak met diefstal
 • Storm en hagel
 • Overspanningsschade door bliksem
 • Brandbluskosten
 • Decontaminatiekosten