Skip to main content

Recycling – geen spel met het vuur

HET RISICO

Recycling

Grote investeringen in gebouwen en machines zijn voor afval- en recyclingbedrijven vandaag de dag noodzakelijk om de stoffen met complexe recyclingprocessen te verwerken. Voor het recyclingbedrijf veroorzaakt schade kosten voor reparatie en nieuwe aankoop, maar ook een verstoring van het bedrijfsproces, wat nog meer vervolgkosten met zich meebrengt. Een blik op de schadeoorzaken toont welk risico belangrijk is voor het recyclingbedrijf. Licht ontvlambare stoffen, met een hoge vuurlast, gecombineerd met de gebruikte recyclingmethoden (bijvoorbeeld met personeel of shredders) leiden tot een exponentieel verhoogd brandrisico. Wanneer bijkomende risicofactoren zoals lithium batterijen, ontbrekende expertise, gebrekkig onderhoud en onvoldoende schadepreventie aan de orde zijn, stijgt het totale schaderisico immens. Brandstichting en zelfontbranding zijn nog andere gevarenbronnen die niet onderschat mogen worden.

Met het stijgende aantal herbruikbare materialen neemt ook de druk voor de branche toe om nieuwe methoden voor afvalverwerking te vinden. Dit leidt tot het gebruik van prototypemachines en tot de automatisering van processen. De begeleiding van de branche door de verzekeraars moet doelgericht gebeuren en mag geen bijzaak zijn.

 • Licht ontvlambare stoffen vormen een hoge vuurlast
 • Verhoogd brandrisico door recyclingmethoden (bijvoorbeeld persen en shredders)
 • Risicofactoren bijvoorbeeld door lithium batterijen, ontbrekende expertise, gebrekkig onderhoud
 • Brandstichting en zelfontbranding

Papier, glas, plastic, blikken, textiel ...

Al het afval! Maar dit verzekeren – is geen probleem. Wij zijn de recyclingverzekeraar.

Papier, Glas, Plastik, Dosen, Textil ...

Alles Müll!, Aber ihn zu versichern – ist kein Problem., Wir sind der Recyclingversicherer.

RECYCLING

Overzicht van verzekeringsdekkingen

Voor ons bij Hübener is het irrelevant welke aard van recycling bedreven wordt. Wij kennen de bijzondere vragen van de recyclers en afvalverwerkers. Wij streven ernaar hen een voor het risico adequate oplossing te bieden. De verzekeringsdekking bij Hübener Versicherungs AG kan per onderdeel opgebouwd worden. Zo kunt u bij ons kiezen welke zaken verzekerd moeten worden:

 • Gebouwen
 • Bedrijfsinrichting, voorraden
 • Elektronica
 • Bedrijfsonderbreking

Verder kunnen in de gebouwenverzekering en in de inventarisverzekering modulair de volgende te verzekeren risico’s geselecteerd worden:

 • Brand
 • Leidingwater
 • Sprinklerinstallatie
 • Inbraak met diefstal
 • Storm en hagel
 • Overspanningsschade door bliksem
 • Brandbluskosten
 • Decontaminatiekosten