Skip to main content

Compliance

Klokkenluidersportaal (whistleblower)

Hübener Versicherungs AG is zich bewust van haar grote verantwoordelijkheid, daarom borgen wij de naleving van juridische voorschriften. Mocht u, ondanks onze zorg, een schending van een wet of een schending van interne voorschriften geobserveerd hebben, dan hebt u  hier de mogelijkheid dit op vertrouwelijke en anonieme wijze mee te delen.

Gelieve op dit kanaal alleen te melden wanneer het om schendingen van wetten of de schending van interne voorschriften gaat. Bij algemene klachten staan wij u via onze reguliere contactgegevens ter beschikking.