Uw specialist voor het ongewone risico

Focused.
Competent.
Betrouwbaar.

Hübener – risicodrager
voor gevaarlijke en
ongebruikelijke risico’s

Hübener Versicherung biedt een klassieke verzekeringsdekking tegen de bekende verzekeringsrisico’s brand, diefstal na inbraak, waterschade door een lekkage en storm. Wij onderscheiden ons echter wat betreft het soort risico’s dat wij verzekeren. Wij bedienen gevaarlijke risicogroepen waarvoor de verzekeringsmarkt geen of alleen een zeer beperkt aanbod te bieden heeft. Daartoe behoren onder andere recyclingbedrijven.

Het risico is niet het probleem.

Verzekering is de overdracht van een risico op een ander tegen betaling van een premie. Dit model is gebaseerd op de zekerheid dat bepaalde gebeurtenissen zich in regelmatige afstanden herhalen. En hoe meer de risico’s op elkaar lijken en hoe meer van dergelijke risico’s de verzekeraar heeft, des te beter kan hij berekenen en des te zekerder worden de verwachte gebeurtenissen.

Voor de klant en zijn tussenpersoon kan dat problematisch worden en wel op het moment als hij ongebruikelijke risico’s loopt. En dat wil niemand. Hübener Versicherungs AG is precies naar dit ongebruikelijke risico op zoek en biedt de markt van tussenpersonen hierdoor een snelle oplossing in plaats van een anders vaak vergeefse zoektocht.

Het zit in onze DNA om risico’s onbevooroordeeld te bekijken en ons af te vragen welke premie voor het te verzekeren risico passend zou zijn. De gangbare visie om risico’s onder te verdelen in verzekerbare en niet-verzekerbare risico’s, delen wij niet. Het gaat niet om marktaandeel of ranglijsten. Wij willen een solide en betrouwbare partner voor de markt en de tussenpersoon zijn voor de verzekering van ongebruikelijke risico’s. Niet meer en niet minder.

35000 Risico's verzekerd
7 Agentschaps in Europa
1400 Actieve broker-verbindingen
13288000000 € Waarden onder contract
700 Recyclagebedrijven‘s verzekerd
500 Vluchtelingenkamp’s verzekerd
1200 Disco‘s verzekerd
262 % Solvabiliteitsratio
huebener-versicherung-recycling

Recycling – geen spel met vuur