Skip to main content

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende hoofdstukken geven een eenvoudig overzicht van wat met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze onder deze tekst vermelde verklaring inzake de gegevensbescherming.

Gegevensbescherming op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, bedrijfssysteem of tijdstip waarop de site opgeroepen wordt). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om te garanderen dat onze website perfect werkt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt steeds het recht om gratis informatie over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. U hebt bovendien het recht om correctie, blokkering of wissen van deze gegevens te verlangen. In dit verband en/of voor bijkomende vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich steeds op het in het impressum vermelde adres tot ons wenden. Verder hebt u het recht om een klacht bij de bevoegde toezichthoudende instantie in te dienen.

Analysetools en tools van derde-aanbieders

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet aan uw persoon gelinkt worden. U kunt deze analyse herroepen of ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie in dit verband vindt u in de volgende verklaring inzake de gegevensbescherming.

U kunt deze analyse herroepen. Over de herroepingsmogelijkheden zullen wij u in deze verklaring inzake de gegevensbescherming informeren.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de voorschriften en deze verklaring inzake de gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt worden verschillende persoonsgegevens geregistreerd. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze verklaring inzake de gegevensbescherming legt uit welke gegevens wij registreren en waarvoor wij ze gebruiken. Zij legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat bij gegevenstransmissie via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Een perfecte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensbescherming op deze website is:

Hübener Versicherungs-AG
Ballindamm 37
20095 Hamburg
Directie: Nicolas Hübener, Dietmar Linde

Telefoon: +49 40 226 31 78 – 0
E-mail: post@huebener-ag.eu

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en dergelijke) beslist.

Herroeping van uw instemming met de gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt een reeds verleende instemming op elk ogenblik herroepen. Daarvoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gedane gegevensverwerking wordt niet aangetast door de herroeping.

Recht op klacht bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht bij de bevoegde toezichthoudende instantie in te dienen. De bevoegde toezichthoudende instantie met betrekking tot de gegevensbescherming is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming zijn statutaire zetel heeft. Een lijst met de verantwoordelijken voor de gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u in de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevenstransmissie

U hebt het recht gegevens, die wij op basis van uw instemming of in vervulling van een contract op geautomatiseerde wijze verwerken, aan zichzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, dan gebeurt dit alleen wanneer het technisch mogelijk is.

SSL- c.q. TLS-versleuteling

Deze site gebruikt omwille van veiligheidsredenen en als bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u naar ons als exploitant van de site stuurt, een SSL- c.q. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wisselt en aan het hangslot-symbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- c.q. TSL-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u naar ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

Informatie, blokkering, wissen

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen steeds het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op correctie, blokkering en wissen van deze gegevens. In dit verband en/of voor bijkomende vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich steeds op het in het impressum vermelde adres tot ons wenden.

Herroeping van reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee herroepen. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van niet gevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam e-mails.

3. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming benoemd.
U bereikt onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming op de volgende contactgegevens:
datenschutzbeauftragter@huebener-ag.eu

4. Gegevensbescherming op onze website

Cookies

Om de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën (tracking-pixel, web-beacons, etc.) en hiermee verbonden instemmingen te beheren, maken wij gebruik van het consent tool „Real cookie banner”. Details over de werking van „real cookie banner“ vind je op https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Juridische beginselen voor de bewerking van persoonsgegevens in dit verband zijn art. 6 paragraaf 1 lit. c DS-GVO en art. 6 paragraaf 1 lit. f DS-GVO. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de hiermee verbonden instemmingen.

Het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens is noch wettelijk voorgeschreven noch noodzakelijk voor het afsluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Wanneer u geen persoonsgegevens ter beschikking stelt, kunnen wij uw instemmingen niet beheren.

Server-log-bestanden

De provider van de sites registreert en slaat automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden op die uw browser automatisch naar ons stuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt bedrijfssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Een combinatie van deze gegevens met andere databronnen wordt niet uitgevoerd.

Basis voor de gegevensverwerking is art.  6 paragraaf. 1 lit. f DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de vervulling van een contract of voor voorcontractuele maatregelen toestaat.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies“. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Een doorsturing van de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website naar de USA kan daarbij niet worden uitgesloten.

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 paragraaf 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang aan de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonymisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonymisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende landen van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte voor de toezending naar de USA ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te verlenen. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt de opslag van cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij maken er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Herroeping van gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie gezet, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij  Google Analytics vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van opdrachtgegevens

Wij hebben met Google een contract afgesloten voor de verwerking van opdrachtgegevens en zetten de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor de gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig in de praktijk om.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt krijgen, dan hebben wij van u een e-mailadres en informatie nodig die ons mogelijk maken te controleren dat u de titularis van het aangegeven e-mailadres bent en dat u met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Bijkomende gegevens worden niet c.q. enkel op vrijwillige basis geregistreerd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de aangevraagde informatie te verzenden en wij geven deze niet aan derden door.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw instemming (art. 6 paragraaf 1 lit. a DSGVO). De verleende instemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en hun gebruik voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk ogenblik herroepen, bijvoorbeeld door de “uitschrijven”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gedane gegevensverwerking wordt niet aangetast door de herroeping.

De door u voor het verkrijgen van de nieuwbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons tot uw uitschrijving uit de nieuwsbrief bewaard en worden gewist wanneer u niet langer op de nieuwsbrief geabonneerd bent. Gegevens, die voor andere doelen bij ons opgeslagen werden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor de ledenzone) worden hierdoor niet aangetast.

7. Plugins en tools

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken moet uw IP-adres worden opgeslagen. Daarbij kan het niet uitgesloten worden dat uw gegevens naar de USA gestuurd worden. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevenstransmissie.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een correcte weergave van ons online aanbod en om de door ons op de website aangegeven locaties gemakkelijk te vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 paragraaf 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.