Uppgiftslämnare (Ansvarig för innehållet)

Hübener Versicherungs-AG
Ballindamm 37
20095 Hamburg
Telefon: +49 (40) 226 31 78-0
Fax: +49 (40) 226 31 78-78
post@huebener-ag.eu

Tax-nummer: 27/137/00633
Handelsregistret Hamburg HR B 97.637
Ordförande: Vincent Schlüter
Ledning: Nicolas Hübener, Dietmar Linde

Följande information lämnas för att uppfylla de rättsliga krav som anges nedan:

  • § 5 och § 6 Telemediengesetz (TMG) – Teleservicelagar
  • § 4 mom. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – tyska dataskyddslagen,
  • § 312c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – tyska civillagen
  • § 1 BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-InfoV) – (tyska civillagen, förordning om skyldighet att lämna information)

Friskrivningsklausul

1. Online-innehåll
Författaren förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som lämnas. Skadeståndsanspråk pga skador som orsakats av användning av information som tillhandahålls, inklusive någon form av information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas. Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och information kan läggas till, ändras eller delvis eller helt raderas av författaren utan särskilt meddelande.

2. Hänvisningar och länkar
Författaren är inte ansvarig för något innehåll som länkas eller hänvisas till från dennes sidor – om denne inte har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra att besökare på sin webbplats från att visa dessa sidor. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras där kan endast upphovsmannen av respektive sidor vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Dessutom är författaren inte ansvarig för några inlägg eller meddelanden som publiceras av användare av diskussionsforum, gästböcker eller e-postlistor som tillhandahålls på sin sida.

3. Copyright
Författaren avsåg inte att använda något upphovsrättsskyddat material för publicering eller, där detta vara oundvikligt, att ange upphovsrätt för respektive objekt. Ljudupptagningar, videosekvenser, grafik och text kan bara användas om dessa inte är skyddade av upphovsrätt. Om du hittar någon information som skyddas av upphovsrätt, kunde upphovsrätten inte bestämmas av författaren. I fallet med ett sådant oavsiktligt upphovsrättsbrott tar författaren bort objektet från publikationen eller anger upphovsrättshavare efter att författaren därom gjorts uppmärksammad. Upphovsrätten för allt material som skapats av författaren är skyddat. All kopiering eller användning av sådana diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan författarens medgivande.

4. Data Protection
Om möjlighet för inmatning av personlig- eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) ges, lämnas dessa uppgifter frivilligt. Användningen av publicerade postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser i marknadsföringssyfte är förbjudet; överträds detta och oönskade skräppost skicka kommer förövaren att straffas. All kopiering av tredje part -fysiskt, elektroniskt eller på annat sätt – är förbjudet.

5. Data Protection och Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ( ”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras på din dator för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering, trunkerar / anonymiserar Google den sista oktetten i IP-adressen för medlemsstaterna i Europeiska unionen, liksom för övriga parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall, skickas den fullständiga IP-adress till och förkortas av Googles servrar i USA. På uppdrag av webbplatsleverantören kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet till webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kommer du inte kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera plugin-tillgänglig under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Du kan neka användningen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En ”opt-out” cookie kommer ställas in på datorn, vilket förhindrar framtida insamling av data när du besöker denna webbplats: Inaktivera Google Analytics
Ytterligare information om villkoren för användning och dataskydd kan hittas på http://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller https://www.google.de/intl/en_uk/policies /. Observera att på denna webbplats, är Google Analytics-koden kompletteras med ”gat._anonymizeIp ();” för att säkerställa en anonyma samling IP-adresser (sk IP-maskering).

Källa: www.datenschutzbeauftragter-info.de

6. Ansvarsfriskrivningens rättsliga behörighet
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av Internetpublikationen som du hänvisades från. Om avsnitt eller enskilda formuleringar i denna text inte är lagliga eller korrekta, förblir innehållet eller giltigheten av övriga delar opåverkad av detta faktum.