Online-innehåll

Författaren förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som lämnas. Skadeståndsanspråk pga skador som orsakats av användning av information som tillhandahålls, inklusive någon form av information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas. Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och information kan läggas till, ändras eller delvis eller helt raderas av författaren utan särskilt meddelande.

Hänvisningar och länkar

Författaren är inte ansvarig för något innehåll som länkas eller hänvisas till från dennes sidor – om denne inte har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra att besökare på sin webbplats från att visa dessa sidor. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras där kan endast upphovsmannen av respektive sidor vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Dessutom är författaren inte ansvarig för några inlägg eller meddelanden som publiceras av användare av diskussionsforum, gästböcker eller e-postlistor som tillhandahålls på sin sida.

Copyright

Författaren avsåg inte att använda något upphovsrättsskyddat material för publicering eller, där detta vara oundvikligt, att ange upphovsrätt för respektive objekt. Ljudupptagningar, videosekvenser, grafik och text kan bara användas om dessa inte är skyddade av upphovsrätt. Om du hittar någon information som skyddas av upphovsrätt, kunde upphovsrätten inte bestämmas av författaren. I fallet med ett sådant oavsiktligt upphovsrättsbrott tar författaren bort objektet från publikationen eller anger upphovsrättshavare efter att författaren därom gjorts uppmärksammad. Upphovsrätten för allt material som skapats av författaren är skyddat. All kopiering eller användning av sådana diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan författarens medgivande.

Ansvarsfriskrivningens rättsliga behörighet

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av Internetpublikationen som du hänvisades från. Om avsnitt eller enskilda formuleringar i denna text inte är lagliga eller korrekta, förblir innehållet eller giltigheten av övriga delar opåverkad av detta faktum.