Användning av webbplatser och tjänster och allt material eller information som erhålls däri är användaren ensam ansvarig för. Hübener Versicherungs-AG lämnar inte användarna någon garanti av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, av kvaliteten på de tjänster som omnämns på deras webbplatser, deras säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte eller resultat som eftersträvas av användaren och Hübener Versicherungs-AG frånsäger sig härmed allt ansvar vid rättsliga processer, förfaranden eller tredje parts försök att genomdriva sina rättigheter, i synnerhet egna krav, över vilket material som helst som inte skapats av Hübener Versicherungs-AG. Dessutom ansvarar inte Hübener Versicherungs-AG för prestandafel i webbplatser och / eller programvara som används eller hämtats därpå, för förlust av data eller tjänster till följd av fördröjning, ändring eller tillfälligt avbrott i tjänster, för korrekthet, kvalitet eller typ av information som erhålls genom de tjänster eller för de direkta eller indirekta följder av ett virus som överförts via webbplatsers servrar. Inte heller ska Hübener Versicherungs-AG ansvarar för någon direkt eller indirekt skada, i synnerhet utebliven vinst, klienter, data eller kapital, för underlåtenheten att göra vinst eller för någon annan skada som kan bli följden av (a) användningen eller underlåtande av användning av webbplatser eller (b) felaktigt handhavande av en användare. Hübener Versicherungs-AG frånsäger sig dock inte ansva för dödsfall eller personskada. När det gäller användarinnehåll ska Hübener Versicherungs-AG inte hållas ansvarigt för sådant innehåll som publiceras av användare i chattrum eller andra diskussionstjänster. Allt sådant innehåll, oavsett om det är åsikter, uttalanden, rekommendationer eller synpunkter, är användarens åsikter och inte Hübener Versicherungs-AG´s. Webbplatserna kan länkas till eller från andra webbplatser som inte underhålls eller publiceras av Hübener Versicherungs-AG. Hübener Versicherungs-AG ansvarar inte i något avseende för information, produkter eller tjänster som erbjuds av sådana andra webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Till exempel kan användare ges möjlighet att köpa varor och tjänster via andra webbplatser, varav en del kan vara återförsäljare till Hübener Versicherungs-AG och som har länkar på våra webbsidor. Användare kan också ingå korrespondens med eller delta i reklamkampanjer på webbplatserna. Hübener Versicherungs-AG förse på intet sätt dessa tredje parter med information och sådana transaktioner, operationer, korrespondens med eller deltagande i marknadsföring av tredje part, inklusive leverans och betalning för varor och tjänster och andra villkor, garantier eller utfästelser associerade med sådana frågor är endast mellan användaren och tredje part. Hübener Versicherungs-AG accepterar ingen ansvarighet, skyldighet eller ansvar för någon del av en sådan transaktion, drift, korrespondens eller deltagande. Du samtycker till att gottgöra Hübener Versicherungs-AG för varje förfarande, förluster, kostnader, utebliven vinst, förlust av data och all annan direkt eller indirekt skada till följd av ett brott mot villkoren i detta avtal av dig om något av.