Affärsmodell

Ett företag som försöker sig på att lyckas på en europeisk marknad inom en bransch som är i färd med att konsolidera sig måste fokusera på ett begränsat antal mål.

Hübener Versicherungs AG koncentrerar sig på små europeiska nischmarknader där bolaget kan implementera sina egna idéer och stödja kunder med ovanlig inriktning.

Företagets storlek och ledningsstruktur gör det möjligt att få saker gjorda snabbt och effektivt, vilket medger en sällsynt och attraktiv service till företagets kunder, oavsett var kunderna befinner sig.

Bortsett från vår ständiga strävan efter förbättring i verksamheten, vad vi gör och hur vi gör det, försöker vi att aldrig avböja ett affärsförslag, utan kommer hellre med en konstruktiv lösning till våra affärspartners. Nej är inte ett svar du kommer få för oss. Att förbli öppna för nya idéer och ovanliga affärslösningar kommer alltid vara vår ledstjärna.