Your specialist for unusual risks

Hübener Insurance Company och
ovanliga risker

Ovanliga risker eller särskilda risker, är de risker som normala försäkringsbolag inte försäkrar eller är mycket ovilliga att teckna. Det kan finnas många orsaker till detta. Den vanligaste orsaken är att dessa specialrisker typiskt sett har en större riskexponering.

Huebener Insurance Company söker aktivt sådana risker, som omfattar bla diskotek och spelhallar, men även asylboenden och nöjesställen i allmänhet. Mångfacetterade köpcentras med butiker, biografer, bowlingbanor och diskotek är därför några av Hübeners målgrupper.

Ett annat nischområde där Hübener är mycket aktiv är butiker som säljer varor som är särskilt utsatta för stöld, såsom kameror, mobiltelefoner, pälsar, läder och märkeskläder. Hübener har lång erfarenhet av denna typ av risk och är i stånd att erbjuda både försäkrade och mäklare god ersättning.

Arbetsgivaransvar och tjänsteansvar för byggbranschen och sakförsäkring för pubar, frisörer, butiker och flera andra mindre kommersiella företag är ytterligare ett område där Hübener Insurance är aktivt.

Slutligen finns det ett antal risker såsom fyrverkerier, fyrverkerilager, handel med fyrverkerier och produktion av fyrverkerier som Hübener försäkring kan erbjuda en försäkringslösning för.

Och det finns många risker som vi ännu inte känner till. Varför inte visa oss några? För att komma i direktkontakt med Hübener Insurance Company klicka här.

Hübener Insurance Co: Marknaden förändras

Ett ökande antal försäkringsmäklare står inför ett ständigt minskande antal riskbärare. Hübener Insurance Co. erbjuder ett alternativ.

Kundernas särskilda försäkringsbehov blir snabbt uppfattade och omhändertagna av mäklare. Men vilket försäkringsbolagen kan erbjuda ovanliga lösningar?

Bra skadestatistik och resultat gör försäkringsbolagen mer flexibla, men de ändrar inte sin karaktär.

En marknad behöver utmanare.

Med vilket försäkringsbolag kan du alltid diskutera och snabbt upprätta nya former av risköverföring?

Hübener Insurance Company – en ny marknad.

För mäklare. Och kunder.